X
تبلیغات
کلاس شیمی ( علمی - آموزشی ) - مفهوم آنتروپی


پیوندهای روزانه

درباره ما
این سایت جهت استفاده ی دانش آموزان کلاس وارتباط آن ها با دبیرشیمی راه اندازی شده است.

ارسال مطلب توسط خانم فتوحی در تاريخ شنبه 23 بهمن1389,


  • انتروپی معیاری از تعداد حالت‌های داخلی است که یک سامانه می‌تواند داشته باشد، بدون آنکه برای یک ناظر خارجی که فقط کمیت‌های ماکروسکوپی (مثلاً جرم، سرعت، بار و...) آن را مشاهده می‌کند، متفاوت به نظر برسد.

    انتروپی (S) کمیتی ترمودینامیکی است که اندازه‌ای برای درجهٔ بی‌نظمی در هر سامانه است. هر چه درجهٔ بی‌نظمی بالاتر باشد، آنتروپی بیشتر است. بنابراین برای یک مادهٔ معین در حالت تعادل درونی کامل در هر حالت، داریم:

    انتروپی جامد < انتروپی مایع < انتروپی گاز

    واحد انتروپی در سیستم SI، ژول بر مول کلوین است. (J/mol.K).

    توجه به این نکته ضروری است که انتروپی یک تابع حالت و مستقل از مسیر است.

  • دسته بندي : آموزشی